تعریف فرمول تولید خودکار

فرمول تولید خودکار

تعریف فرمول تولید و محاسبه خودکار

یکی از ویژه ترین امکانات نرم افزار حسابداری، فرمول تولید است. کنترل موجودی مواد اولیه همواره به عنوان یک دغدغه اساسی برای مدیرات رستوران، فروشگاه و تولیدی ها می باشد. توسط این امکان در نرم افزار حسابداری مکسوس، شما می توانید برای کالاهای خود فرمول تولید تعریف کرده و نسبت مواد اولیه را تعریف نمایید.

با ثبت فاکتور فروش برای مشتری، نرم افزار مکسوس به طور خودکار برای مواد اولیه و کالاهای تشکیل دهنده آن، حواله خروج از انبار ثبت می نماید. به این ترتیب می توانید موجودی مواد اولیه خود را نیز به روز داشته باشید. این قابلیت در نسخه ویژه نرم افزار وجود دارد.