نرم افزار حسابداری شرکتی

حسابداری شرکتی

نرم افزار حسابداری شرکتی مکس حساب، نرم افزار مناسب برای تمام شرکت ها و حسابدارها می باشد. مکس حساب یک نرم افزار حسابداری مالی عمومی با قابلیت های بسیار کلیدی ویژه حسابدارها می باشد. قابلیت تعریف حساب های چند سطحی، امکان تعریف محیط های کاری، استفاده از حساب تفصیلی و ریزتفصیلی مستقل، گزارشات متنوع رویه سند حسابداری، دفاتر و ترازهای متنوع از جمله ویژگی های نرم افزار حسابداری مالی مکس حساب می باشد. برای مشاهده توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.