• تلفن041-33350867 | 09911400845
  • ایمیلinfo@maxoos.ir
  • آدرستبریز.منصور.ابتدای مارالان.ساختمان باران.ط2
  • ساعتهای آزاد10:30 صبح تا 5:30 عصر
  • تلفن041-33350867 | 09911400845
  • ایمیلinfo@maxoos.ir
  • آدرستبریز.منصور.ابتدای مارالان.ساختمان باران.ط2
  • ساعتهای آزاد10:30 صبح تا 5:30 عصر

نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان لینک با مکسوس می باشد. در نسخه جدید نرم افزار حسابداری مکسوس، منویی به نام باشگاه مشتریان اضافه شده که تمام عملیات باشگاه مشتریان را از نرم افزار حسابداری مکسوس در دسترس قرار داده است. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر یا خرید نرم افزار باشگاه مشتریان، اینجا کلیک کنید.