اتصال به سامانه پیامک

حسابداری متصل به پوز بانکی

اطلاع رسانی به مشتریان امری بسیار مهم می باشد. امکان اطلاع رسانی به مشتریان در هر سیستم CRM ضروری می باشد. نرم افزار حسابداری مکسوس هم قابلیت اتصال به سامانه پیامک مکسوس را دارا می باشد. برای این کار می بایست از اینجا برای سامانه پیامک مکسوس ثبت نام و فعال سازی سامانه پیامک را انجام دهید. سپس نام کاربری، رمز عبور و شماره خط ثبتی خود را در بخش سامانه پیامک مکسوس وارد نمایید. به این ترتیب ارتباط نرم افزار مکسوس با سامانه پیامک برقرار شده و می توانید از این امکانات استفاده نمایید.