• تلفن041-33350867 | 09911400845
  • ایمیلinfo@maxoos.ir
  • آدرستبریز.منصور.ابتدای مارالان.ساختمان باران.ط2
  • ساعتهای آزاد10:30 صبح تا 5:30 عصر
  • تلفن041-33350867 | 09911400845
  • ایمیلinfo@maxoos.ir
  • آدرستبریز.منصور.ابتدای مارالان.ساختمان باران.ط2
  • ساعتهای آزاد10:30 صبح تا 5:30 عصر

گزارشات پیشرفته شعب

گزارشات پیشرفته شعب

اگر بیش از یک شعبه دارید، کیت گزارشات پیشرفته شعب راهکار بسیار مناسبی برای شما خواهد بود. توسط این کیت می توانید گزارشات پیشرفته شعبه های خود را بصورت یکجا و تک تک ملاحظه نمایید. تمام عملیات مربوط به این گزارشات پیشرفته، اتوماتیک بوده و هیچ نیازی به دخالت کاربر وجود ندارد.