درباره ما

همه چیز از یه پروژه کوچک مدرن شروع شد...

و بعد تمام زمان و توانمان را به کار بستیم تا خدمتی شایسته ارائه نماییم

1385

همه چیز از یه پروژه کوچک اما متفاوت شروع شد...

1385
1385
1388
1390

استارت پروژه باشگاه مشتریان

1390

ارائه سایت فروشگاهی لینک با حسابداری مکسوس

1400
ساده و راحت

سادگی محیط و راحتی کاربر در تمام محصولات به کار برده شده است

امکانات فراتر از قیمت

تنها صرف چند دقیقه برای مقایسه با محصولات مشابه، به این نتیجه خواهید رسید

پشتیبانی متعهدانه
در مکسوس همه چیز بر محور پشتیبانی پایه گذاری شده است و این بزرگترین افتخار ماست.
طراحی مدرن زیبا

تمام توان خود را در بهره گیری از تکنولوژی به کار گرفته ایم تا محصولی مدرن تقدیم شما کنیم

محصولات یکپارچه
تمام محصولات ما با هم لینک بوده و یک سیستم یکپارچه را تشکیل می دهند.