کیت نرم افزاری سفارش گیری اندروید در نسخه رستورانی

فرمول تولید خودکار

با استفاده از کیت سفارش گیری اندروید که مختص نسخه رستورانی مکسوس میباشد شما میتوانید سفارش غذای خود را با استفاده از تبلت یا موبایل اندرویدی خود که با سیستم اصلی مکسوس در یک شبکه هستند ثبت کنید.

قیمت این کیت نرم افزاری صرف نظر از تعداد گوشی یا تبلت متصل به مکسوس رستورانی 500،000 تومان میباشد

دیدگاهتان را بنویسید