مکسوس مجهز به کیت فروش سریع جهت فروش سریع و آسان با بارکد در فروشگاه ها، هایپرمارکت ها و ... می باشد